Bestyrelse på 7 personer incl supl.

Der er flg. udvalg:

  • Arbejdsgruppen på 5 personer

Formand:

Inger Andersen

tlf. 65 36 18 55

Bestyr.medl.

Frede Andersen

65 36 18 55

Bestyr.medl.

Eli Jensen

Mullerupvej

5540 Ullerslev

Suppleant

Svend Åge Jensen

Kasserer

Bestyr.medl.

Karsten Rasmussen

Bestyr.medlem

Kirsten Kristiansen

Suppleant

Ejner Rasmussen

Mullerupvej

5540 Ullerslev