Bestyrelse på 7 personer incl supl.

Der er flg. udvalg:

  • Arbejdsgruppen på 5 personer

Formand:

Bestyr.medl.

Bestyr.medl.

Eli Jensen

Mullerupvej

5540 Ullerslev

Suppleant

Svend Åge Jensen

Kasserer

Bestyr.medl.

Karsten Rasmussen

Bestyr.medlem

Kirsten Kristiansen

Suppleant

Ejner Rasmussen

Mullerupvej

5540 Ullerslev